Inzicht

Succesvolle sporters doen aan het begin van een seizoen een test om te kijken hoe ze er voor staan. Dit inzicht is essentieel voor een effectieve trainingsopbouw.

Succesvol ondernemen is topsport. Om de juiste strategische keuzes te maken, is het nodig om te weten hoe u en uw bedrijf er nu voor staan.

  • Wat is de essentie van uw bedrijf?
  • Wat is uw business model?
  • Wat drijft u en uw management team?
  • Welke doelen heeft u zichzelf gesteld? 

De antwoorden op deze en andere vragen vormen het vertrekpunt voor het bepalen van de richting van uw bedrijf.

Onderscheid

Elke sporter weet dat alleen het hebben van een persoonlijk trainingsplan geen voorwaarde is voor succes. Het gaat om het daadwerkelijk uitvoeren, elke training weer. En het gaat ook om dingen te laten, ook al is de verleiding op de korte termijn nog zo groot. Dat geldt zeker voor zaken waarvan je weet dat ze op de lange termijn niet goed voor je zijn.

Zo werkt dat ook met strategie. Want strategie stopt niet bij het maken van een plan. Strategie is als trainen. Hoe vaker en meer, hoe beter.  Mensen in strategisch fitte bedrijven laten – vergeleken met de concurrentie – vaker en meer gedrag zien dat in lijn is met de strategie.

Mercato Advies helpt u om het strategisch plan om te zetten in effectief gedrag binnen uw onderneming. En daarmee duurzaam het verschil te maken.

Rendement

Strategisch fitte bedrijven investeren alleen in het binnenhalen van opdrachten waarvan ze weten dat ze meerwaarde voor de klant kunnen leveren. Hierdoor verkopen zij niet alleen meer, maar ook beter. Dit zorgt aan de voorkant voor een hogere omzet en meer rendement.

Strategisch fitte bedrijven leveren die meerwaarde voor de klant door specialisatie. Hun focus zorgt er ook voor dat ze deze meerwaarde efficiënter realiseren dan anderen. Dit zorgt bij de uitvoering en de nazorg voor een hoger rendement.

Strategisch fitte bedrijven hebben meer tevreden klanten, meer omzet en een hoger rendement dan hun concurrenten. En niet geheel onbelangrijk: mensen die plezier hebben in hun werk omdat ze echt wat voor hun klanten kunnen betekenen.

%d bloggers liken dit: